Logo Diaconaal Havenproject

Collectedoel September 2022

In de hele maand September collecteren wij voor het Diaconaal Havenproject Rotterdam.

De Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam is opgericht om het zeemanswelzijnswerk in de Rotterdamse haven met een diaconale visie inhoud te geven.

Op 14 april 1989 is de stichting op initiatief van de inmiddels overleden emeritus koopvaardijpredikant ds. M.C. Baart opgericht te Rotterdam. De Stichting heeft een diaconaalwerker in dienst, die uitvoering geeft aan de activiteiten van de Stichting. Er wordt nauw samengewerkt met de pastores van andere "Seamen's Missions" in de Rotterdamse haven, waaronder de pastores van de Nederlandse Zeemanscentrale (NZC). Dit unieke diaconale werk wordt al dertig jaar lang gedragen door vele diaconieën van de partners van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) uit de provincie Zuid Holland.

Meer kun je lezen op de website van de de Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam

Doneren kan in de collectezak tijdens de samenkomst, maar ook via een QR code onderaan deze pagina.

Related Articles

Contact

Samenkomst

Zondag 10:00 uur - 11:30 uur

kinderopvang aanwezig

Locatie

Social Media