Logo Baptistengemeente De Dorsvloer
Delende handen

Delen

Leergeld

In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

Via 111 lokale Leergeld stichtingen, die samen actief zijn in 75% van alle Nederlandse gemeenten, biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Samenwerking

Sinds de oprichting van de stichting Vrede voor de Stad is Leergeld een project geweest waarvoor VvdS zich heeft ingezet. Deze inzet betrof m.n. de werving van vrijwilligers. Het bestuur en beleid van Leergeld waren en zijn echter volledig de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Leergeld Voorne Putten. En daaronder valt dus ook de financiële verantwoordelijkheid. Inmiddels, ruim 10 jaar na de oprichting van VvdS, is de situatie in die zin gewijzigd, dat ook de vrijwilligerswerving in de praktijk geen onderdeel meer uitmaakt van het werk van VvdS. Na uitvoerig overleg tussen beide stichtingsbesturen is daarom besloten om met ingang van 2017 Leergeld niet langer meer als een project van VvdS te beschouwen. Wat wel blijft is de onderlinge uitwisseling van informatie, waar relevant, tussen beide stichtingen. Zo trekken beide stichtingen samen op bij de uitvoering van het armoedebeleid van de Gemeente Nissewaard, en zijn de lijnen tussen VvdS algemeen, en het werk van de Voedselbank en van Budgetmaatje specifiek heel kort. Voor meer en actuele informatie: https://www.leergeld.nl/voorne-putten

Contact

Samenkomst

Zondag 10:00 uur - 11:30 uur

kinderopvang aanwezig

Locatie

Social Media